BOLESLAVIA.PL

Portal historyczny Bolesławca

Z dziejów miasta. Nauczanie katechetyczne w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu w latach 1970 -1983

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Podstawowym zadaniem całego Kościoła od początku jego Istnienia jest pogłębienie świadomości religijnej wiernych przez nauczenie. Wiadomo też,że wpływ wiedzy religijnej na wiarę jest wprost proporcjonalny do ogólnego poziomu kultury. Znaczy to, że wyższy stopień wykształcenia świeckiego,uczestnlctwo w kulturze i zaangażowanie w budowę nowoczesnego społeczeństwa.
Ks. dr Zdzisław Lec nasz korespondent z Bawarii ple nauki i techniki, postuluje pogłębienie wiedzy religijnej. Jak wyglądało nauczanie w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy od strony katechezy.


Katechizowanie odbywało się od 1970 roku, tzn. od chwili powstania przy remontowanym kościele Samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego. W odpowiednio do tego celu przygotowanych trzech salkach, znajdujących się w budynku kościoła i dwóch salkach w filiach, zorganizowanych w domach prywatnych, nauką religii w 1970 roku objęto 2061 dzieci I młodzieży z całego terenu parafii. Nauczanie prowadzili księża pracujący w duszpasterstwie. Jeden kapłan zakonny oraz siostry adoratki i elżbietanki. Młodzież szkół średnich, zawodowych i pozaszkolna była katechizowana 1 godzinę tygodniowo, a dzieci szkół podstawowych miały w tygodniu 2 godziny religii.
Część młodzieży pozostawała jednak bez nauczania katechetycznego z powodu różnych nadobowiązkowych zajęć. Dlatego z dniem 21.1.1971 roku wprowadzono dodatkowe spotkanie katechetyczne w niedzielę po Mszy świętej młodzieżowej. Ilość osób nie objętych nauczaniem zmniejszyła się i wynosiła w 1972 roku 249 dzieci szkół podstawowych oraz 218 młodzieży szkół średnich i zawodowych, podczas gdy w 1970 roku na katechizację nie uczęszczało 382 dzieci i 452 młodzieży. Obojętną młodzież I dzieci starano się pozyskać przez wysyłanie zawiadomień do rodziców, rozmowy w czasie kolędy I kazania stanowe.
Rok nauczania katechetycznego rozpoczął się i kończył zgodnie z nauką w szkołach, nie ulegając zmianie w okresie kolędowym.
Spotkania katechetyczne prowadzono na wszystkich poziomach zgodnie z zaleceniami Episkopatu Polski. W roku katechetycznym 1976/77 na religię uczęszczało 110 dzieci przedszkolnych, 1301 dzieci szkół podstawowych, 605 młodzieży szkół średnich I zawodowych oraz 29 młodzieży pozaszkolnej. Mała ilość młodzieży pozaszkolnej na katechezie mogła wynikać z niechęci związanej z przemęczeniem pracą, jak również z pewnej obojętności.
W celu pogłębienia świadomości religijnej katecheci utrzymywali więzi z rodzinami katechizowanych osób. Dokonywało się to poprzez konferencje dla ojców i matek dzieci mających przystąpić do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej, a także poprzez wywiadówki połączone z prelekcją na tematy wychowawcze.
Swoistą formą katechezy jest przygotowanie osób do świadomego udziału w sakramentach. Czas poświęcony przygotowaniu do sakramentu chrztu obejmował zazwyczaj 2 katechezy, w których rodzice naturalni i chrzestni zapoznawali się z zasadami wychowania i liturgią pierwszego sakramentu Kościoła. Natomiast, bierzmowanie inaczej zwane sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej wymagało katechezy, która trwała przez okres jednego roku. Prowadzili ją księża wikariusze razem z proboszczem w każdą niedzielę w czasie roku szkolnego.
Przygotowanie do sakramentów Eucharystii i Pokuty odbywały dzieci, począwszy od klasy pierwszej szkoły podstawowej, przez 3 lata. Natomiast w ostatnich miesiącach poprzedzających pierwszą spowiedź i Komunie świętą zwracano uwagę na elementy liturgiczne tych sakramentów.
Katechezy przygotowujące do sakramentu małżeństwa obejmowały zarówno tematykę teologiczną, jak i problemy dotyczące świadomego ojcostwa i macierzyństwa. Zagadnienia teologiczne przedstawiali duszpasterze, a problemy związane z życiem małżeńskim i rodzinnym omawiały panie pracujące w Poradnictwie rodzinnym, na dwóch spotkaniach w tygodniu. Nupturienci przed przyjęciem sakramentu małżeństwa uczestniczyli w okresie 3 miesięcy w 12 naukach.
Ostatecznie można powiedzieć, że działalność katechetyczna w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu w latach 1970-1983 charakteryzowała się dużym zaangażowaniem grona nauczającego i katechizowanych grup dzieci, młodzieży i dorosłych, przyczyniając się do pogłębienia świadomości i ducha religijnego.

 

Ćródło: http://istotne.pl/boleslawiec/wiadomosc/oMR/z-dziejow-miasta-nauczanie-katechetyczne-w-parafii-matki-bozej-nieustajacej-pomocy-w-boleslawcu-w-latach-1970-1983

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pliki cookies, używane przez tę stronę nie służą zbieraniu informacji o użytkownikach sieci. Mają jedynie za zadanie usprawnić obsługę strony.

Możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki możliwość zapisywania cookies. Jednak w takim przypadku nie możemy zagwarantować, że strona zachowa swoją pełną funkcjonalność.