BOLESLAVIA.PL

Portal historyczny Bolesławca

Głos Bolesławca 1994

 

Wybrane artykuły dotyczące historii Bolesławca i okolic, zamieszczone w "Głosie Bolesławca" w roku 1994.

Z dziejów miasta. Prezydent usa w bolesławcu i o bolesławcu

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Na wstępie zaznaczę, że nie chodzi tu o obecnego prezydenta Clintona, ale o Johna Qwincy Adamsa, który w 1797 r. był ambasadorem USA w Prusach. W latach 1809-1814 ambasadorem w Rosji, w 1815-1817 ambasadorem w Wielkiej Brytanii. Jego kariera dyplomatyczna została uwieńczona wyborem na prezydenta Stanów Zjednoczonych w kadencji 1825-1829. Będąc ambasadorem w Berlinie 17.VII.1800 r. rozpoczął 7-mio tygodniową podróż turystyczną na Śląsk, jadąc przez Frankfurt, Krosno Odrzańskie, Zieloną Górę, Kożuchów, Szprotawę, Bolesławiec, Lwówek do Jeleniej Góry i Karkonoszy. Zwiedził wiele miast Śląskich spisując swoje wrażenia w formie listów do swojego brata Tomasza.

Gospodarka miasta w wiekach średnich

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Średniowieczny Bolesławiec to przede wszystkim miasto handlowe. Już na przełomie XII i XIII wieku, a także w latach następnych odbywały się tutaj targi. Istniejące źródła poświadczają istnienie Iądowej, książęcej komory celnej znajdującej się w Bolesławcu jeszcze przed 1251, a więc przed lokalizacją miasta na prawie niemieckim. Wykorzystano tu położenie miasta na ważnych szlakach handlowych: z Wrocławia do Lipska, z Wrocławia do Lwówka i dalej do Jeleniej Góry i Pragi, a także ze Szprotawy do Lwówka Śląskiego. Ksiażęca komora celna istniała do 1330 r., cło pobierano przy bramach miasta. Kupcy Bolesławieccy utrzymywali żywe stosunki z resztą ziem polskich. Sprowadzali łój i wełnę, wywozili sukno. W dobie piastowskiej miasto było największym śląskim rynkiem solnym. Handel decydował więc o bogaceniu się mieszczan. Kupcy należeli też do najbogatszych obywateli miasta.

Z dziejów miasta. "Genialny fałszerz z Bolesławca"

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

W historii fałszerstw dzieł sztuki jest wiele przykładów potwierdzających genialność fałszerzy, którzy swoim kunsztem mogliby się równać z autorami oryginałów. Szczególnie kopie obrazów słynnych mistrzów Renesansu i Baroku występują w wielu muzeach lub prywatnych zbiorach jako autentyki. W wielu przypadkach historycy sztuki i specjaliści muszą prowadzić żmudne badania nad ustaleniem autentyczności dzieła.

Z dziejów miasta. Kutuzow cz. 1

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Wiosna roku 1813 była dla Bolesławca okresem, w którym niemal każdego dnia przechodziły przez miasto oddziały wojska. Wraz z nimi gościły także w mieście ważne osobistości. 18 IV 1813 r. o godzinie 16.30 przybył do Bolesławca na koniu car Aleksander I (1801-1825), a z nim książę Kutuzow, angielski poseł lord Cathcart oraz duży orszak. Dzień później dołączył do imperatora jego brat Wielki książę Konstanty na czele regimentu kirasjerów. Tego samego dnia w nowej otwartej szkole ewangelickiej odbyło się improwizowane nabożeństwo prawosławne z udziałem całego dworu, który późnym popołudniem ruszył w kierunku Lubania. 20 IV Kutuzow dostał silnej gorączki i był zmuszony wrócić do Bolesławca, gdzie zamieszkał w domu handlarza solą Majora von Mark.

Z dziejów miasta. O siostrach Elżbietankach i o ich działalności w Bolesławcu słów kilka

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Szczególnie cenioną i owocną w skutkach działalność prowadzą w naszym mieście siostry Elżbietanki. Już od wielu dziesiątków lat kojarzymy je z klasztorem pw. św. Józefa przy ul. Kubika 4, w którym prowadzą Dom Dziecka. Historia Elżbietanek w Bolesławcu jest bardzo interesująca, dlatego przyglądnijmy się jej pokrótce.
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety zostało założone dnia 27 września 1842 roku na Ziemi Śląskiej w Nysie. Jego inicjatorką była Klara Wolff, a współzałożycielkami rodzone siostry Matylda i Maria Merkert oraz Franciszka Werner. Celem tej kongregacji była i jest służba chorym, cierpiącym, samotnym i opuszczonym. Działalność Elżbietanek napotykała zawsze na ogromne zapotrzebowanie. Świadczy o tym chociażby fakt, że tylko na Śląsku, nie licząc innych domów zakonnych w Polsce i za granicą, powstały ponad 272 placówki, z których część już nie istnieje.

Z dziejów miasta. Z prac Rady Miejskiej. W przeszłości

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

W PRZESZŁOŚCI
Wejście w XX wiek w Bolesławcu w dalszym ciągu aktywizowało Radę Miasta do unowocześnienia wyglądu miasta i budowy infrastruktury technicznej.
W 1903 r. w mieście uruchomiono stację pomp przy ulicy Dolne Młyny, co zapoczątkowało rozbudowę nowoczesnej na tamte lata sieci wodociągów i ujęć wodnych służących miastu do dzisiaj. Jednocześnie podjęto działania połączenia miasta liniami kolejowymi z okolicznymi wioskami. W 1906 r. zbudowano linię kolejową do Nowej Wsi Grodziskiej, a w 1912 r. połączenie kolejowe do Modły. W 1907 r. miasto otrzymało ważną placówkę kulturalną w postaci Muzeum Historii w starej baszcie (dziś Muzeum Ceramiki). Intensywnie rozbudowały się zakłady przemysłowe miasta. W 1912 r. uruchomiono w mieście fabrykę bielizny, przędzalnię czesankową, 2 młyny parowe, 1 młyn wodny i co ciekawe hutę szkła, która specjalizowała się w produkcji szkła negatywnego dla potrzeb fotografii.

Z dziejów miasta. Dzieje kościoła w Bolesławcu. Zarys pracy duszpasterskiej w Bolesławcu w latach 1945-1970. Część 3

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

§ 3. Początki działalności ks. proboszcza Władysława Rączki
Po obfitującym w doniosłe wydarzenia okresie działalności ks. Ludwika Gilewskiego (1960-67) administratorem parafii w Bolesławcu został zamianowany dnia 6 czerwca 1967 roku ks. Władysław Rączka.
Nowy proboszcz mógł stwierdzić dnia 22 października 1967 roku, że w tym dniu w niedzielnych Mszach świętych uczestniczyło 8514 osób.

Z dziejów miasta. Pierwszy polski klasztor Sióstr Adoratorek w Bolesławcu

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 


Pierwszą placówkę na ziemiach polskich założyło Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa w Bolesławcu dnia 2 sierpnia 1945 roku. Adoratorki zamieszkały w domu parafialnym p. w. św. Stefana, w czym niemałe zasługi miał ówczesny proboszcz ks. Andrzej Gromadzki. Osiem sióstr przybyło wtedy z Jugosławii razem z transportem repatriantów. Wydarzenie to wiązało się z powracaniem do kraju obywateli polskich, na których czekały domy i pola na ziemiach odzyskanych.

Marcin Optiz, czy Marcin Opeć, a może Marcin Opiczen, lub Opecz

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Mamy od niedawna w Bolesławcu ulicę "Marcina Optiza", który był poetą, sekretarzem i dworzaninem króla polskiego Władysława IV. Mieszkańcy tej ulicy i nie tylko oni, zapytują mnie na ulicy, wiedząc że zamieszkuję w naszym mieście od 1945 r i pisuję w "Glosie Bolesławca" -czemu to tak znaną postać nazywamy w brzmieniu niemieckim, a nie polskim? Nie potrafię odpowiedzieć ... ale przyznaję rację, że ulica powinna się nazywać "Marcina..." ale nie Optiza, lecz ... no właśnie!

Z dziejów miasta. Z prac Rady Miejskiej

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

...w przeszłości
Ciekawą inicjatywę podjęła Rada Miasta w roku 1755. Rozpoczęto obsadzanie ulic i placów miasta drzewami morwowymi jak wiadomo będącymi głównym pożywieniem jedwabników. Miastu chodziło o zwiększenie surowca do produkcji jedwabiu. Czy był on produkowany na miejscu czy eksportowany nie wiemy. W tym samym roku rozpoczęto budowę domu sierot i domu starców. W 1760 r w Domu Sierot założono drukarnię. Drukarz Christian Wilhelm Reimers osiedlił się w Bolesławcu i mieszkał tu 32 lata. Dwie prasy drukarskie pozwalały również na druk książek. W 1761r w budynku domu sierot została założona biblioteka -150 woluminów w tym część pochodząca ze zbiórki społecznej i darowizn. W 1788 r w drukarni wydano pierwszą kronikę Bolesławca. Niewątpliwie ważnym wydarzeniem było otwarcie w 1784 teatru marionetek na Dolnym Przedmieściu (dziś ul. Zgorzelecka). Teatrzyk posiadał scenę obrotową i działał do roku 1797. Początek XIX w zaczął się dla Bolesławca wydarzeniem wartym odnotowania. W 1801 odbyła się Konferencja Loży Masońskiej Św. Jana.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pliki cookies, używane przez tę stronę nie służą zbieraniu informacji o użytkownikach sieci. Mają jedynie za zadanie usprawnić obsługę strony.

Możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki możliwość zapisywania cookies. Jednak w takim przypadku nie możemy zagwarantować, że strona zachowa swoją pełną funkcjonalność.